KIERUNEK STUDIÓW
ADRES SIEDZIBY
TERMINY I GODZINY DYŻURÓW
NUMER TELEFONU
ADRES EMAIL
 • Grafika
 • Sztuki wizualne
al. Mjr W. Kopisto 2a bud. A2, pok. 132a

23.08-24.09.2021 r.

w godz 10.00-13.00

17 872 11 57

grafika: [email protected],

sztuki wizualne I stopnia: [email protected],

sztuki wizualne II stopnia: [email protected]

 • Edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Jazz i muzyka rozrywkowa
 • Instrumentalistyka

 

ul. Dąbrowskiego 83, pok. nr 7

 

17 872 28 03[email protected]

 

[email protected]

 

[email protected]

 • Archeologia
 • Muzeologia
ul. Moniuszki 10 (sekretariat Instytutu Archeologii)

23.08-20.09.2021 r.
dyżur telefoniczny i mailowy w godz 10.00-13.00

22-24.09.2021 r.
dyżur stacjonarny w godz 10.00-13.00

17 872 15 81

 

[email protected]

 

[email protected]

 • Filozofia
 • Komunikacja międzykulturowa
al. T. Rejtana 16 c Instytut Filozofii, sala 206

23.08-20.09.2021 r.
dyżur telefoniczny i mailowy w godz 10.00-13.00

22-24.09.2021 r.
dyżur stacjonarny w godz 10.00-13.00


17 872 13 49

 

[email protected]

 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Turystyka historyczna i kulturowa

 

al. T. Rejtana 16 c 
Instytut Historii, sala 206

23.08-20.09.2021 r.
dyżur telefoniczny i mailowy w godz 10.00-13.00

22-24.09.2021 r.
dyżur stacjonarny w godz 10.00-13.00

17 872 13 27

 

[email protected]

 

 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia rosyjska

al. Mjr W. Kopisto 2b

bud A3, pok. nr 11

23-27.08.2021 r.

dyżur mailowy

30.08-17.09.2021 r.

dyżur mailowy i telefoniczny

w godz 10.00-12.00

20-24.09.2021 r.

dyżur w siedzibie KZR

w godz 10.00-13.00

17 872 11 86

 

[email protected]

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia polska
 • Lingwistyka stosowana
 • Polonistyka stosowana

al. Mjr W. Kopisto 2b

bud A3, pok. nr 11

23-27.08.2021 r.

dyżur mailowy

30.08-21.09.2021 r.

dyżur mailowy i telefoniczny

w godz 10.00-12.00

22-24.09.2021 r.

dyżur w siedzibie KZR

w godz 10.00-13.00

17 872 11 86

 

[email protected]

KIERUNEK STUDIÓW
ADRES SIEDZIBY
TERMINY I GODZINY DYŻURÓW
NUMER TELEFONU
ADRES EMAIL
 • Kierunek lekarski w języku angielskim

ul. Warzywna 1A,

pok. 225

23.08-24.09.2021 r.

pon-pt w godz. 9.00-10.00

17 851 68 75

[email protected]

 • Kierunek lekarski
ul. Warzywna 1A,
bud G4, pok. -105

23.08-03.09.2021 r.

dyżur mailowy

06-30.09.2021 r.

dyżur w siedzibie KZR

w godz. 9.00-14.00

 

17 851 68 34

[email protected]


W dniu 03.09.2021 kontakt z Kolegialnym Zespołem Rekrutacyjnym na Kierunku Lekarskim będzie dostępny wyłączenie w formie dyżuru telefonicznego i e-mailowego.

 • Dietetyka
 • Elektroradiologia
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo
 • Ratownictwo medyczne
 • Zdrowie publiczne
ul. Marszałkowska 24a bud. C7, sala 035 i 037

30.08.-17.09.2021 r.
w godz. 10.00-12.00 - dyżur w siedzibie 

20.09.-24.09.2021 r. w godz. 9.00-13.00 - dyżur w siedzibie (przyjmowanie dokumentów II tury rekrutacji)

17 872 33 61

 

[email protected]

 

 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne
ul. Cicha 2a

23.08-17.09.2021 r. dyżur mailowy i telefoniczny

w godz. 9.00-13.00

13-24.09.2021 r. dyżur w siedzibie KZR

w godz. 9.00-13.00

782 553 424
(od 23.08.2021 r.)


17 872 19 87
(od 20.09.2021 r.)

 

[email protected]

KIERUNEK STUDIÓW ADRES SIEDZIBY TERMINY I GODZINY DYŻURÓW NUMER TELEFONU
ADRES EMAIL
 • Agroleśnictwo
 • Architektura krajobrazu 
 • Logistyka w sektorze rolno - spożywczym
 • Ochrona Środowiska
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 
 • Rolnictwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka 

ul. Zelwerowicza 4,

bud. D9, pok. 116

23.08-16.09.2021 r.

dyżur mailowy

w godz 10.00-14.00

17.09-24.09.2021 r.

dyżur w siedzibie KZR oraz telefoniczny i mailowy

w godz 10.00-14.00 

17 872 17 94

 

[email protected]

 

 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Inżynieria materiałowa
 • Matematyka
 • Mechatronika
 • Systemy diagnostyczne w medycynie

ul. Pigonia 1,

bud. A0 skrzydło B1L (lewa strona), pok. 15

23.08-16.09.2021 r.

dyżur mailowy

w godz 10.00-14.00

17.09-24.09.2021 r.

dyżur w siedzibie KZR oraz telefoniczny i mailowy

w godz 10.00-14.00

17 851 85 38


[email protected]

KIERUNEK STUDIÓW ADRES SIEDZIBY TERMINY I GODZINY DYŻURÓW NUMER TELEFONU
ADRES EMAIL
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość

ul. Ćwiklińskiej 2,

sala D1-11

23.08-19.09.2021 r.

dyżur telefoniczny

w godz. 10.00-12.00

20-24.09.2021 r.

dyżur w siedzibie KZR

w godz. 9.00-14.00

 

724 080 400

 

[email protected]

 

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Politologia
 • Praca socjalna
 • Socjologia
 • Studia europejskie
al. mjr. W. Kopisto 2a bud. A2, pok. 37

 

 

30.08-17.09.2021 r.

dyżur mailowy i telefoniczny

w godz. 10.00-13.00 

20-24.09.2021 r. dyżur w siedzibie KZR oraz mailowy i telefoniczny

w godz. 10.00-13.00 

17 872 10 37

 

[email protected]

 

 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Nauki o rodzinie
ul. Ks. Jałowego 24
pok. 4

01-24.09.2021 r.

w godz. 9.00-14.00

17 872 18 55

 

[email protected]

 

 • Prawo
 • Administracja

ul. Grunwaldzka 13

bud. C3, sala nr 2

23.08-27.08.2021 r. dyżur  mailowy

w godz. 9.00 - 11.00

30.08-17.09. 2021 r.

 dyżur  mailowy oraz telefoniczny

w godz 9.00-11.00

20-24.09.2021 r.

dyżur w trakcie przyjmowania dokumentów w siedzibie KZR

w godz 9.00 - 13.00

17 872 15 24

 

[email protected]