O zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki studiów przeczytasz  tutaj