Badanie lekarskie

 

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Rzeszowskim na niżej wymienione kierunki są zobowiązani wykonać badania lekarskie mające na celu wykluczenie przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku:

 • agroleśnictwo,
 • architektura krajobrazu,
 • biologia,
 • biotechnologia,
 • dietetyka,
 • elektroradiologia,
 • fizjoterapia,
 • fizyka,
 • grafika,
 • informatyka,
 • informatyka i ekonometria,
 • inżynieria materiałowa,
 • jazz i muzyka rozrywkowa,
 • kierunek lekarski,
 • logistyka w sektorze rolno - spożywczym,
 • mechatronika,
 • ochrona środowiska,
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • ratownictwo medyczne,
 • rolnictwo,
 • systemy diagnostyczne w medycynie,
 • sztuki wizualne,
 • technologia żywności i żywienie człowieka,
 • turystyka i rekreacja,
 • wychowanie fizyczne.

 

Badania wykonuje się u lekarza medycyny pracy na podstawie imiennego skierowania, które generowane jest automatycznie po uzyskaniu statusu „zakwalifikowana/y” na koncie kandydata w Uczelnianym Systemie Rekrutacyjnym. Badania ze skierowaniem, wykonane w odpowiednich przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitów, są bezpłatne.  Wykaz podmiotów, które w 2021 r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów, znajduje się w załączniku.

Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy dostarczyć do Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego.

W uzasadnionych przypadkach skierowanie na badanie można otrzymać wcześniej, składając wniosek o jego wydanie do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

Zachęcamy do wcześniejszego wykonania badań ze względu na możliwość wyczerpania, ustalonego przez władze samorządowe, limitu bezpłatnych przyjęć w poszczególnych przychodniach. Uniwersytet Rzeszowski nie ma wpływu na wyznaczone limity, a koszt badań wykonanych poza przyznanym limitem (lub w innych jednostkach z poza listy) ponosi kandydat.