Rekrutacja krok po kroku dla kandydatów na studia

 

Krok 1. Załóż indywidualne konto w uczelnianym systemie rekrutacyjnym. Pamiętaj, że nie musisz zakładać za każdym razem nowego, chcąc się zrekrutować na więcej niż jeden kierunek studiów.

Krok 2. Wpisz dane osobowe.

Krok 3. Wybierz kierunek studiów.

Krok 4. Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat).

Krok 5. Wnieś opłatę rekrutacyjną.

Krok 6. Prześlij aktualne zdjęcie w wersji elektronicznej.

Krok 7. Przystąp do egzaminu wstępnego, jeśli jest to wymagane przez szczegółowe zasady rekrutacji.

Krok 8. Sprawdź status rekrutacji.

Jeśli otrzymałeś informację na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym, że przeszedłeś pozytywnie pierwszy etap rekrutacji i zakwalifikowałeś się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego:

Krok 9. Otrzymasz (rekrutacyjne konto kandydata) skierowanie na badania lekarskie, jeśli na danym kierunku jest wymagane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych.

Krok 10. Wydrukuj z systemu podanie o przyjęcie na studia.

Krok 11. Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do siedziby właściwego Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego, w terminie wskazanym na indywidualnym koncie kandydata w Uczelnianym Systemie Rekrutacyjnym.
W związku z utrzymującym się stanem epidemii, kandydaci będą na bieżąco informowani o sposobie dostarczenia dokumentów do Kolegialnych Zespołów Rekrutacyjnych. 

Krok 12. W przypadku, gdy potrzebujesz dokument potwierdzający przyjęcie na studia wyższe UR, wydrukuj wniosek o wydanie zaświadczenia o wynikach postępowania rekrutacyjnegozłóż we właściwej siedzibie KZR, a następnie odbierz je osobiście lub poczekaj na otrzymanie go listem poleconym.