Opłata za legitymację studencką

 

Wysokość opłaty za legitymację studencką wynosi 22 zł. Nowa legitymacja nie jest potrzebna, gdy jesteś już studentem UR i masz w legitymacji wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Opłatę uiszczasz na numer subkonta, który należy pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl/  (Link do innej strony)wybierając zakładkę SUBKONTO i wprowadzając wymagane dane.


Uwaga!

Nie należy dokonywać wpłat za legitymację studencką na numer konta, na który wpłacałeś opłatę rekrutacyjną.