Opłaty

 

  1. OPŁATA REKRUTACYJNA

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

150 złotych - w przypadku kierunków, na których konieczne jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych
(edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka rozrywkowa, instrumentalistyka, grafika, sztuki wizualne);

85 złotych - w przypadku pozostałych kierunków studiów.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI

 

2. OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Więcej informacji dotyczących zasad wnoszenia opłat za usługi edukacyjne znajdziesz TUTAJ

 

3. OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ

Wysokość opłaty za legitymację studencką wynosi 22 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI