Kontakt do Kolegialnych Zespołów Rekrutacyjnych

Dane kontaktowe oraz terminy dyżurów
Kolegialnego Zespołu  Rekrutacyjnego - kampus Zalesie 

Rekrutacja na kierunki: architektura krajobrazu, ochrona środowiska,
odnawialne ź
ródła energii i gospodarka odpadami, rolnictwo, 
technologia żywności i żywienie człowieka

 

W dniach 14 grudnia 2020 r - 26 lutego 2021 r dyżur email i telefoniczny w godzinach: 9.00 - 13.00

Nr telefonu:  (17) 872-17-94

Adres email: [email protected]

 

W dniach 24 - 26 lutego 2021 rdyżur w siedzibie KZR w godzinach: 9.00 - 13.00

adres siedziby:
Zelwerowicza 4, budynek D9
35-001 Rzeszów

pok. 116

 

Dane kontaktowe oraz terminy dyżurów
Kolegialnego Zespołu  Rekrutacyjnego - kampus Pigonia

Rekrutacja na kierunki: biotechnologia, fizyka, informatyka,
inżynieria materiałowa, mechatronika

 

W dniach 14 grudnia 2020 r - 26 lutego 2021 r. dyżur email i telefoniczny w godzinach: 9.00 - 13.00

Nr telefonu: (17)851-85-38

Adres email: [email protected]
[email protected]

 

W dniach 24- 26 lutego 2021 rdyżur w siedzibie KZR w godzinach: 9.00 - 13.00

adres siedziby:
Pigonia 1,
35-315 Rzeszów

bud. A O skrzydło B1 L (strona lewa), pok.15