Badanie lekarskie

 

Jeżeli jesteś kandydatem na studia w Uniwersytecie Rzeszowskim na którymś z poniższych kierunków to jesteś zobowiązany wykonać badania lekarskie mające na celu wykluczenie przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku.

Badania wykonujesz u lekarza medycyny pracy na podstawie imiennego skierowania, które generowane jest automatycznie po uzyskaniu statusu „zakwalifikowana/y” na twoim koncie kandydata w Uczelnianym Systemie Rekrutacyjnym. Badania ze skierowaniem, wykonane w odpowiednich przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitów, są bezpłatne.

Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, musisz dostarczyć do Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego.

W uzasadnionych przypadkach możesz je otrzymać wcześniej, składając wniosek o jego wydanie do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej. Możesz je wykonać w dowolnej jednostce Medycyny Pracy na terenie Polski. Pamiętaj jednak, że aby wykonać badania bezpłatnie musisz zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie przy ul. Hetmańska 120.

Zachęcamy do wcześniejszego wykonania badań ze względu na możliwość wyczerpania, ustalonego przez władze samorządowe, limitu bezpłatnych przyjęć w poszczególnych przychodniach. Uniwersytet Rzeszowski nie ma wpływu na wyznaczone limity, a koszt badań wykonanych poza przyznanym limitem (lub w innych jednostkach z poza listy) ponosi kandydat.

 

Kierunki studiów, na które jesteś zobowiązany wykonać badania lekarskie to:

  • architektura krajobrazu,
  • biotechnologia
  • fizyka,
  • informatyka,
  • inżynieria materiałowa,
  • mechatronika,
  • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
  • ochrona środowiska,
  • rolnictwo,
  • technologia żywności i żywienie człowieka,