Systemy diagnostyczne w medycynie

Kierunek - systemy diagnostyczne w medycynie

Poziom - I stopnia (inżynierskie)

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

Matematyka -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

Matematyka - część pisemna egzaminu dojrzałości (stara matura)

1,0

1,5

1,25

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Fizyka lub biologia  -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

Fizyka lub biologia  -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

0,4

0,6

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy wskazany przez kandydata -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

Język obcy wskazany przez kandydata -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

0,01

0,02

4

Uwagi

1)  Jeśli na świadectwie maturalnym umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego pod uwagę brany jest tylko jeden wynik dający większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

2)  Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny z obydwu wskazanych w punkcie 2 przedmiotów, pod uwagę brany jest jeden wynik dający większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

3)  Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.