Instrumentalistyka

Kierunek - instrumentalistyka

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

1

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2 przedmioty z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna

 

0,01

2

Egzamin wstępny

Sprawdzian praktyczny - specjalności: gra na fortepianie, gra na organach,  gra na akordeonie, gra na gitarze

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

 

 

Sprawdzian

z  gry na

instrumencie

 

Kandydat, zobowiązany jest do nagrania repertuaru wymaganego

dla wybranej specjalności:

FORTEPIAN

Prezentacja z pamięci utworów:

- etiuda wirtuozowska

- sonata klasyczna (jedna część, preferowane Allegro Sonatowe)

- J.S. Bach Preludium i Fuga DWK tom I lub II

- utwór dowolny (zalecana forma romantyczna)

GITARA

Prezentacja z pamięci utworów:

- do wyboru: I, lub III część sonaty, lub wariacje

- etiuda  koncertowa

- utwór J.S. Bacha

- utwór dowolny

ORGANY

Prezentacja z nut utworów:

-    J.S.Bach Preludium i Fuga

-    J.S.Bach Chorał,

-    J.S.Bach I lub III część sonaty

-    utwór romantyczny, lub współczesny

AKORDEON

Prezentacja z pamięci utworów:

-    wybrane części utworu cyklicznego

-    utwór polifoniczny

utwór dowolny (oryginalny, lub transkrypcja

Wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym materiał audio-video należy przesłać przez  platformę do udostępniania plików np. WeTransfer na adres: [email protected] wraz z dołączonym oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów

Wytyczne dotyczące nagrania:

-      na początku nagrywanego materiału muzycznego w formie audio-video kandydat zobowiązany jest okazać przed kamerą  dokument tożsamości ze zdjęciem

-      minimalna rozdzielczość materiału video 720p, minimum 25 kl/sek , format  mp4, lub inny, który można odtworzyć w Windows Media Player

-      w rejestratorze, z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje powodujące zniekształcenie dźwięku

-      za ostateczny kształt i jakość nagrania odpowiedzialny jest kandydat.

-      wymagany jest kadr obejmujący sylwetkę kandydata oraz aparat gry

-      komisja egzaminacyjna nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne nadesłanego materiału uniemożliwiające jego odtworzenie.

 

0-20

Rozmowa kwalifikacyjna

Sprawdzian wiedzy ogólnej oraz wiedzy o muzyce ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wybranej specjalności.

Rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie w formie wideokonferencji
Link do spotkania online wraz z wyznaczonym terminem oraz instrukcją zostanie przesłany na wskazany przez kandydata adres email.

 

0-4

 

 

 

1

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Suma punktów z egzaminu maturalnego. Jeżeli na podstawie kryterium dodatkowego  nie następuje rozstrzygnięcie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

4

Uwagi

- Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu  miejsc.

- Ilość kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności  jest ustalana przez komisję  w trakcie procesu rekrutacji.

- Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 15 punktów

- Z każdej części składowej egzaminu wstępnego kandydat powinien otrzymać co najmniej  1 pkt, w  przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

 

waga przedmiotu

1

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

2 przedmioty  z najwyższą punktacją

0,2

2

Egzamin wstępny

Jak dla kandydatów z „nowa maturą”

1

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Jak dla kandydatów z „nowa maturą”

0,003