Informatyka i ekonometria

Kierunek - informatyka i ekonometria

Poziom - I stopnia (inżynierskie)

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

Matematyka -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

Matematyka - część pisemna egzaminu dojrzałości (stara matura)

1,0

1,5

1,25

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Informatyka -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

0,8

Informatyka -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

1,3

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy wskazany przez kandydata -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

Język obcy wskazany przez kandydata -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

0,01

0,02

4

Uwagi

1)     Jeśli na świadectwie maturalnym umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego pod uwagę brany jest tylko jeden wynik dający większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

2)    Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.