Badanie lekarskie

 

Jeżeli jesteś kandydatem na studia w Uniwersytecie Rzeszowskim na którymś z poniższych kierunków to jesteś zobowiązany wykonać badania lekarskie mające na celu wykluczenie przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku.

Badania wykonujesz u lekarza medycyny pracy na podstawie imiennego skierowania, które generowane jest automatycznie po uzyskaniu statusu „zakwalifikowana/y” na twoim koncie kandydata w Uczelnianym Systemie Rekrutacyjnym. Badania ze skierowaniem, wykonane w odpowiednich przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitów, są bezpłatne.

Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, musisz dostarczyć do Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego.

W uzasadnionych przypadkach możesz je otrzymać wcześniej, składając wniosek o jego wydanie do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej. Możesz je wykonać w dowolnej jednostce Medycyny Pracy na terenie Polski. Pamiętaj jednak, że aby wykonać badania bezpłatnie musisz zgłosić się do jednej z placówek z listy dostępnej na odwrocie skierowania.

Zachęcamy do wcześniejszego wykonania badań ze względu na możliwość wyczerpania, ustalonego przez władze samorządowe, limitu bezpłatnych przyjęć w poszczególnych przychodniach. Uniwersytet Rzeszowski nie ma wpływu na wyznaczone limity, a koszt badań wykonanych poza przyznanym limitem (lub w innych jednostkach z poza listy) ponosi kandydat.

Wykaz placówek w których zakwalifikowany na studia kandydat może wykonać bezpłatne badania lekarskie w 2020 r. oraz wszystkie szczegóły wraz z ewentualnymi uaktualnieniami przedstawione są na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie  http://womp.rzeszow.pl/

 

Kierunki studiów, na które jesteś zobowiązany wykonać badania lekarskie to:

 • agroleśnictwo,
 • architektura krajobrazu,
 • biologia,
 • biotechnologia
 • dietetyka,
 • elektroradiologia,
 • fizjoterapia
 • fizyka,
 • grafika,
 • informatyka,
 • informatyka i ekonometria,
 • inżynieria materiałowa,
 • jazz i muzyka rozrywkowa,
 • kierunek lekarski,
 • logistyka w sektorze rolno - spożywczym,
 • mechatronika,
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
 • ochrona środowiska,
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • ratownictwo medyczne,
 • rolnictwo,
 • systemy diagnostyczne w medycynie,
 • sztuki wizualne,
 • technologia żywności i żywienie człowieka,
 • turystyka i rekreacja,
 • wychowanie fizyczne