Znajomość języka polskiego

Będąc cudzoziemcem podejmującym kształcenie w Uniwersytecie Rzeszowskim wraz z kompletem dokumentów jesteś zobowiązany dostarczyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej zaświadczenie o znajomości języka, w jakim podejmujesz studia na poziomie B2. Brak złożenia ww. zaświadczenia w terminie określonym harmonogramem jest równoznaczne z nieprzyjęciem Cię w poczet studentów UR.

 

Dokumentem potwierdzającym znajomość języka (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), jest:

 

ZMIANIE ULEGA SPOSÓB

POTWIERDZENIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

DLA KANDYDATÓW Z ZAGRANICY

 

POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE B2 ODBĘDZIE SIĘ ON-LINE POPRZEZ SYSTEM REKRUTACYJNY.

INSTRUKCJA WYKONANIA TESTU POTWIERDZAJĄCEGO ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO:

 • Z SYSTEMU REKRUTACYJNEGO POBIERZ PLIKI:
 1. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU TESTU POŚWIADCZAJĄCEGO ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO
 2. klauzula RODO dla studentów
 3. link-do-testu
 • Wydrukuj i podpisz Oświadczenie oraz Klauzulę RODO
 • Skopiuj link do testu w okienku przeglądarki lub otwórz go przez kliknięcie prawym klawiszem myszy i naciśnięcie klawisza Ctrl na klawiaturze
 • Wpisz w pierwszym okienku testu swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail) zgodne z danymi, które podałeś/podałaś w systemie rekrutacyjnym
 • Samodzielnie wykonaj test
 • Wyślij test - klikając na pole „prześlij”
 • Podpisane dokumenty zeskanuj lub sfotografuj i wyślij na adres [email protected]
 • Oryginały oświadczenia oraz klauzuli RODO należy dostarczyć do Centrum Polonijnego (o terminie złożenia w/w dokumentów poinformujemy później).

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ