Wykaz wymaganych dokumentów

 

UWAGA.

Proces rejestracji na studia zostanie zakończony w momencie dostarczenia przez kandydata kompletu dokumentów do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci cudzoziemcy oraz obywatele polscy z maturą bądź dyplomem zagranicznym lub międzynarodowym zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji, tj. do dnia 12 luty 2021r.

Cudzoziemcy mogą dostarczyć komplet dokumentów wczytując (załączając) ich skany lub zdjęcia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym (rekrutacja.ur.edu.pl) lub mogą złożyć dokumenty osobiście w siedzibie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.* 

Polacy z maturą bądź dyplomem zagranicznym lub międzynarodowym składają komplet dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera.*

 

Miejsce składania dokumentów:

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów
(budynek biblioteki)
pokój nr 45
tel. (17) 872 14 00

 

*Wczytanie do systemu skanów lub zdjęć dokumentów lub dostarczenie ich do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej osobiście bądź za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera jest wymagane do ustalenia wyniku kwalifikacji.