Ważna informacja!

Szanowni Państwo, 

Proszę pamiętać o dołączeniu skanów dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, mogą to zrobić przechodząc odpowiednio w zakładkę "Moje konto" -> "Wybrane kierunki", a następnie na każdym kierunku proszę kolejno wejść w "Wydruki" i dodać tam niezbędne dokumenty. 

Dokumenty należy wgrać: 

- do 7 września 2022 r. do godz. 23:59 - cudzoziemcy, Polacy z maturą zagraniczną lub maturą międzynarodową; 

Informujemy, że kandydaci, którzy wgrają dokumenty po wyżej wymienionych terminach, nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

UWAGA

Proces rejestracji na studia zostanie zakończony w momencie dostarczenia przez kandydata kompletu dokumentów do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci cudzoziemcy oraz Polacy z maturą bądź dyplomem zagranicznym lub międzynarodowym zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów w terminie zgodnym ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji.

Cudzoziemcy oraz Polacy z maturą zagraniczną/międzynarodową mogą dostarczyć komplet dokumentów wczytując (załączając) ich skany lub zdjęcia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym (rekrutacja.ur.edu.pl) lub mogą złożyć dokumenty osobiście w siedzibie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.* 

 

 

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów
(budynek biblioteki)
pokój nr 45
tel. (17) 872 14 00
e-mail: [email protected]

 

*Wczytanie do systemu skanów lub zdjęć dokumentów lub dostarczenie ich do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej osobiście bądź za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera jest wymagane do ustalenia wyniku kwalifikacji.