Włochy

 

Włochy

Diploma di Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore

Diploma di Maturità

Punkty*

Skala 1 - 10

 

10

200

 

9

165

 

8

130

 

7

95

 

6

60

 

1 - 5

0

*W przypadku kandydatów, którzy uzyskali poza granicami RP świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z §2 załącznika nr 2 do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,8.