Wielka Brytania

 

Wielka Brytania

3 A Levels, 3 SQA Highers, SQA Advanced Highers

Punkty*

A*

200

A (A+, A-)

180

B (B+, B-)

160

C (C+, C-)

140

D (D-, D+)

120

E (E-, E+)

100

F (F-, F+)

80

G (G-, G+)

60

U

0

*W przypadku kandydatów, którzy uzyskali poza granicami RP świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z §2 załącznika nr 2 do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,8.