Ukraina

 

Ukraina

świadectwo uzyskania pełnego wykształcenia średniego (свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти)

świadectwa o pełnym średnim wykształceniu (Aтестат про повну загальну середню освiту)

Poziom podstawowy 1)

Poziom rozszerzony 2)

Wyniki z egzaminów końcowych (wskazanych w dodatku do atestatu)

(skala 1-12)

Punkty

Wyniki z egzaminów ZNO

(skala 100-200)

 

Punkty

12

100

190-200

200

11

92

180-189

188

10

84

170-179

172

9

75

160-169

156

8

66

150-159

140

7

58

140-149

124

6

50

130-139

108

5

42

120-129

92

4

33

110-119

76

1- 3

0

100-109

60

 

1) Dla osób, które w dniu 24 lutego 2022 r. były uczniami szkół działających na terytorium Ukrainy, nie posiadają wyników egzaminów końcowych i nie przystąpiły do egzaminu ZNO z uwagi    na ich nieprzeprowadzanie w 2022 roku, ale uzyskają świadectwo o pełnym wykształceniu średnim, kryterium kwalifikacji w rekrutacji na rok 2022/2023 na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stanowią wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej (traktowane jako poziom podstawowy)

2) W przypadku kandydata, o którym mowa w pkt 1, kryterium kwalifikacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie mogą być także wyniki testu NMT przeprowadzonego w 2022 r., jeśli są dla niego korzystniejsze w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.