Rosja

 

Rosja

świadectwo o wykształceniu średnim (Aттестат о среднем общем образовании)

dyplom o wykształceniu średnim zawodowym (Диплом о среднем профессиональном образовании)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Wyniki z egzaminów końcowych (wskazanych w dodatku do świadectwa)

(skala 2-5)

Punkty

Wyniki z egzaminów JeGE

skala 30-100 x 2 pkt rekrutacyjne

5

100

4

60

3

20

2

0