Matura EB

Absolwentom Szkół Europejskich, wyniki egzaminu maturalnego (EB - European Baccalaureate) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

Wynik na dyplomie EB

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Punkty rekrutacyjne

9,51 - 10,00

100

200

9,01 - 9,50

90

180

8,51 - 9,00

80

160

8,01 - 8,50

70

140

7,51 - 8,00

60

120

7,01 - 7,50

50

100

6,51 - 7,00

40

80

6,00 - 6,50

30

60

0,00 - 5,99

0

0