Matura dwujęzyczna

Kandydatowi, który zdał maturę na poziomie szkoły dwujęzycznej, wynik z egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym przeliczany jest na wynik właściwy poziomowi rozszerzonemu w następujący sposób: poziom rozszerzony = matura dwujęzyczna x 1.3.
Wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może przekroczyć 100%.
Wynik traktowany jest jako wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i w związku z tym mnożony x2.