Kazachstan

Kazachstan

Świadectwa o uzyskaniu wykształcenia średniego, świadectwa ukończenia średniej szkoły zawodowo-technicznej, świadectwa ukończenia średniej szkoły zawodowej

Punkty*

Skala 1 - 5

5

200

4

130

3

60

1 -2

0

*W przypadku kandydatów, którzy uzyskali poza granicami RP świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z §2 załącznika nr 2 do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,8.