Hiszpania

Hiszpania

Título de Bachiller

Título de Técnico Superior

Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño

Título de Técnico Deportivo Superior

Punkty*

Skala 1 - 10

10

200

9

172

8

144

7

116

6

88

5

60

1 - 4

 

*W przypadku kandydatów, którzy uzyskali poza granicami RP świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z §2 załącznika nr 2 do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,8.