Francja

Francja

Diplôme du Baccalauréat Général/Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré

Diplôme du Baccalauréat Technologique

Baccalauréat Professionnel

Punkty*

Skala 1 - 20

20

200

19

186

18

172

17

158

16

144

15

130

14

116

13

102

12

88

11

74

10

60

1 - 9

0

*W przypadku kandydatów, którzy uzyskali poza granicami RP świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z §2 załącznika nr 2 do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,8.