Czechy

Czechy

Maturita examination

Vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Punkty*

Skala 1 - 5

1

200

2

154

3

107

4

60

5

0

*W przypadku kandydatów, którzy uzyskali poza granicami RP świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z §2 załącznika nr 2 do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,8.