Białoruś

Białoruś

świadectwo o wykształceniu średnim ogólnym (Атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі)

dyplom o wykształceniu zawodowo-technicznym (Диплом о профессионально-техническом образовании)

dyplom o wykształceniu średnim specjalistycznym (Дыплом аб сярэдняй спецыяльнай адукацыі)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Wyniki z egzaminów końcowych (wskazanych w dodatku do świadectwa)

(skala 1-10)

Punkty rekrutacyjne

Wyniki z egzaminów CT

skala 30-100 x 2 pkt rekrutacyjne

10

100

9

92

8

84

7

76

6

62

5

56

4

42

3

32

1-2

0