Dyrektor Szkoły Doktorskiej / Head of the Doctoral School at the University of Rzeszów

 

 

 

dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR

Maciej Wnuk, PhD, DSc, Associate professor

Profil naukowy / Scientific profile

 

Dyżur Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR / Office hours:

  • wtorek / Tuesday: 8.00 - 10.00
  • środa / Wednesday: 8.00 - 10.00
Maciej Wnuk.jpg [1.54 MB]

 

Dane kontaktowe / Contact details: 

Uniwersytet Rzeszowski / University of Rzeszów

Szkoła Doktorska / The Doctoral School

35-959 Rzeszów, al. T.Rejtana 16c, bud. A1, pok. 29

Polska / Poland

tel. +48 17 872 1102

e-mail: [email protected]