Kierownik Sekretariatu Szkoły Doktorskiej UR / The Head of the Secretary’s Office

mgr inż. Iwona Wania

tel. +48 17 872 1207

e-mail: [email protected]

 

Specjalista administracyjny ds. toku kształcenia w Szkole Doktorskiej UR / Administrative Specialist

mgr Joanna Berdowska

tel. +48 17 872 1207

e-mail: [email protected]

 

Dane kontaktowe / Contact details: 

Uniwersytet Rzeszowski / University of Rzeszów

Szkoła Doktorska / The Doctoral School

35-959 Rzeszów, al. T.Rejtana 16c, bud. A1, pok. 29

Polska / Poland

tel. +48 17 872 1207

e-mail: [email protected]

 

Sekretariat Szkoły Doktorskiej UR przyjmuje w godzinach 1000 - 1400 

The Secretary’s Office of the  Doctoral School at the University of Rzeszów is open between 1000  and 1400