Sekretariat Szkoły Doktorskiej UR

Kierownik Sekretariatu Szkoły Doktorskiej UR

mgr inż. Iwona Wania

tel. +48 17 872 1207

e-mail: [email protected]

 

Specjalista administracyjny ds. toku kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

mgr Joanna Berdowska

tel. +48 17 872 1207

e-mail: [email protected]

 

Dane kontaktowe: 

Uniwersytet Rzeszowski

Szkoła Doktorska

35-959 Rzeszów, al. T.Rejtana 16c, bud. A1, pok. 29

tel. +48 17 872 1207

e-mail: [email protected]

 

Sekretariat Szkoły Doktorskiej UR przyjmuje w godzinach 1000 - 1400