Limity przyjęć

Limity przyjęć do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim

na rok akademicki 2021/2022

Lp.

Dyscypliny

Limit przyjęć

1.        

Archeologia

2

2.       

Ekonomia i finanse

2

3.        

Filozofia

2

4.       

Historia

2

5.       

Językoznawstwo

2

6.       

Literaturoznawstwo

2

7.        

Nauki biologiczne

2

8.       

Nauki fizyczne

2

9.       

Nauki medyczne

2

10.   

Nauki o polityce i administracji

2

11.    

Nauki o zdrowiu

2

12.   

Nauki prawne

2

13.    

Nauki socjologiczne

2

14.   

Pedagogika

2

15.    

Rolnictwo i ogrodnictwo

2

16.   

Sztuki muzyczne

2

17.    

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

2

18.   

Technologia żywności i żywienia

2

Ogółem osób

36