Kontakt i miejsce składania dokumentów

Po dokonaniu kompletnej rejestracji elektronicznej wymagane dokumenty należy:

  • złożyć osobiście (wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości) lub
  • przesłać (listem poleconym; liczy się data nadania) lub
  • w imieniu kandydata dokumenty może złożyć osoba posiadająca właściwe pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym 

 

na adres:

Uniwersytet Rzeszowski

Szkoła Doktorska

35-959 Rzeszów,

al. T.Rejtana 16c, bud. A1, pok. 29

 

w terminie: 13 - 16 lipca 2021r.

 

Godziny przyjmowania dokumentów: 10.00 - 14.00

 

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

 

Dane kontaktowe:

 

Sekretariat Szkoły Doktorskiej UR

tel. +48 17 872 1207

e-mail: [email protected]

 

Pytania dotyczące spraw technicznych (problemy z rejestracją elektroniczną itp):  e-mail: [email protected], tel. (17) 872 11 73