Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Elektroniczna rejestracja kandydatów

Składanie dokumentów przez kandydatów

Weryfikacja dokumentów oraz powiadamianie  kandydatów o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego

Rozmowy kwalifikacyjne

Wyniki kwalifikacji i ostateczny wykaz osób przyjętych

01 czerwca 2021r. -

12 lipca 2021r.

 

13 - 16 lipca 2021r.

01 - 03 września 2021r.

06 - 10 września 2021r.

 16 września 2021r.