Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej literaturoznawstwo

  1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie literaturoznawstwo skierowane jest do osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora z zakresu literaturoznawstwa, gotowych poszerzać swoją wiedzę, aspirujących do pracy naukowej jako badacz literatury lub pragnących realizować swoje zainteresowania naukowe związane z tą dyscypliną oraz ewentualnie posiadających udokumentowane osiągnięcia badawcze.
  2. Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, o których mowa w ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021 ust. 2, w szczególności posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich z filologii.
  3. Podstawą kwalifikacji są:
  • rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o literaturze, stanowiącej przedmiot zainteresowań naukowych kandydata;
  • wymienione w ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021 ust. 13 udokumentowane osiągnięcia naukowe;
  • wstępna koncepcja proponowanego projektu naukowego, przygotowana w formie pisemnej wraz z opisem celu, założeń badawczych i bibliografią (do 5 stron znormalizowanego wydruku).