Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej językoznawstwo

  1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie językoznawstwo skierowane jest do osób aspirujących do pracy naukowej jako badacz języka lub pragnących realizować swoje zainteresowania naukowe związane z tą dyscypliną oraz ewentualnie posiadających udokumentowane osiągnięcia badawcze.
  2. Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, o których mowa w ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021 ust. 2, w szczególności posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich z filologii lub lingwistyki.
  3. Kandydat musi mieć średnią ocen z przebiegu toku studiów co najmniej 4,50.
  4. Podstawą rozmowy kwalifikacyjnej jest wiedza kandydata z zakresu językoznawstwa, stanowiąca przedmiot zainteresowań naukowych kandydata.