Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej ekonomia i finanse

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie ekonomia i finanse skierowane jest do osób, o których mowa w ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021 ust. 2, a w szczególności do osób:
 • posiadających silną motywację i predyspozycje do prowadzenia pracy badawczej;
 • z wyższym wykształceniem, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny po kierunku studiów ekonomia, finanse i rachunkowość lub pokrewnym.
 1. Dodatkowe dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata w ramach dyscypliny ekonomia i finanse:
 • wykaz oraz kserokopie publikacji naukowych mieszczących się w dyscyplinie ekonomia i finanse;
 • rekomendacja/opinia samodzielnego pracownika naukowego reprezentującego dyscyplinę ekonomia i finanse;
 • charakterystyka zainteresowań naukowych (maksymalnie 3000 znaków ze spacjami);
 • zarys koncepcji badań planowanych do realizacji w ramach szkoły doktorskiej (maksymalnie 6000 znaków ze spacjami),
 • wstępna bibliografia dotycząca wyżej wymienionej koncepcji badań.
 1. Rozmowa kwalifikacyjna będzie obejmowała między innymi ocenę:
  • przedłożonej koncepcji badań;
  • znajomości zagadnień związanych z opisanymi zainteresowaniami naukowymi;
  • motywacji ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR.