Limity przyjęć

Limity przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

na rok akademicki 2020/2021

Lp.

Dyscypliny

Limit przyjęć

 1.  

Archeologia

2

 1.  

Ekonomia i finanse

2

 1.  

Filozofia

2

 1.  

Historia

2

 1.  

Językoznawstwo

2

 1.  

Literaturoznawstwo

2

 1.  

Nauki biologiczne

2

 1.  

Nauki fizyczne

2

 1.  

Nauki medyczne

2

 1.  

Nauki o polityce i administracji

2

 1.  

Nauki o zdrowiu

2

 1.  

Nauki prawne

2

 1.  

Nauki socjologiczne

2

 1.  

Pedagogika

2

 1.  

Rolnictwo i ogrodnictwo

2

 1.  

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

2

 1.  

Technologia żywności i żywienia

2

Ogółem osób

34