Kontakt i miejsce składania dokumentów

 1. Po dokonaniu kompletnej rejestracji elektronicznej wymagane dokumenty należy:

  • złożyć osobiście (wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości) lub
  • przesłać (listem poleconym; liczy się data nadania) lub
  • w imieniu kandydata dokumenty może złożyć osoba posiadająca właściwe pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym 

   

  na adres:

  Uniwersytet Rzeszowski

  Szkoła Doktorska

  35-959 Rzeszów,

  al. T.Rejtana 16c, bud. A1, pok. 29

   

  w terminie: 01 - 04 września 2020r.

   

  Godziny przyjmowania dokumentów: 10.00 - 14.00

   

  Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

   

   

  Dane kontaktowe:

   

  Sekretariat Szkoły Doktorskiej UR

  tel. +48 17 872 1207

  e-mail: [email protected]

   

  Pytania dotyczące spraw technicznych (problemy z rejestracją elektroniczną itp):  e-mail: [email protected], tel. (17) 872 11 73