Zakwaterowanie - domy studenta

Zgodnie z ustawą PSWiN doktorant może ubiegać się o:

1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni,

2) zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni

- na zasadach i w trybie określonym w regulaminie świadczeń dla studentów. 

 

Wszelkie informacje na stronie http://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/domy-studenta