Badania lekarskie doktorantów

 1. Doktorant podlega badaniom lekarskim, jeżeli w trakcie kształcenia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badanie lekarskie ma na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia.
 2. Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia określone są i występują w następujących dyscyplinach naukowych i dyscyplinie artystycznej:
 • nauki biologiczne - praca przy komputerze, bakterie, grzyby, lotne rozpuszczalniki organiczne, kwasy, zasady;;
 • nauki medyczne - promieniowane nadfioletowe (UV), promieniowane podczerwone (IR), promieniowanie laserowe, promieniowane elektromagnetyczne (EM), ultradźwięki (Udz), drgania mechaniczne, zagrożenia związane z obsługą monitorów ekranowych, oświetlenie nadmierne/niedostateczne, jaja i cysty pasożytów, wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV), ludzki wirus niedoboru odporności nabytej (HIV), prątek gruźlicy, toksoplasma gondii, borrelia burgdorferi,  grzyby pleśniowe i inne pleśniowce o charakterze uczulającym,  inne zakażenia wewnątrzszpitalne, kwasy i zasady nieorganiczne,    kwasy i zasady organiczne, aldehyd mrówkowy, chromiany,   aminy aromatyczne,   wyższe alkohole i aldehydy,   paraformaldehyd,    alkohol etylowy całkowicie skażony,     stężone kwasy,     podchloryn sodowy,   formalina buforowana;
 • nauki o zdrowiu - promieniowane nadfioletowe (UV), promieniowane podczerwone (IR), promieniowanie laserowe, promieniowane elektromagnetyczne (EM), ultradźwięki (Udz), drgania mechaniczne, zagrożenia związane z obsługą monitorów ekranowych, oświetlenie nadmierne/niedostateczne, jaja i cysty pasożytów, wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV), ludzki wirus niedoboru odporności nabytej (HIV), prątek gruźlicy, toksoplasma gondii, borrelia burgdorferi,  grzyby pleśniowe i inne pleśniowce o charakterze uczulającym,  inne zakażenia wewnątrzszpitalne, kwasy i zasady nieorganiczne,    kwasy i zasady organiczne, aldehyd mrówkowy, chromiany,   aminy aromatyczne,   wyższe alkohole i aldehydy,   paraformaldehyd,    alkohol etylowy całkowicie skażony,     stężone kwasy,     podchloryn sodowy,   formalina buforowana;
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki -  nafta, benzyna ekstrakcyjna, denaturat, farba drukarska, terpentyna balsamiczna, artystyczna farba olejna, odczynniki fotograficzne (wywoływacz, utrwalacz), woskowa pasta do podłóg, żywica epoksydowa, szkliwa ceramiczne, glina, gips, wymuszona pozycja ciała (stojąca), praca na stanowiskach komputerowych, mikroklimat, narażenie na działanie wysokiej temperatury.
 • rolnictwo i ogrodnictwo - praca w laboratorium, praca z odczynnikami chemicznymi i  związkami organicznymi i nieorganicznymi powszechnie stosowanymi i  wykorzystywanymi w działalności dydaktycznej, praca przy komputerze, kontakt ze zwierzętami i materiałem pochodzenia zwierzęcego, alergenami pochodzenia roślinnego oraz drobnoustrojami;
 • technologia żywności i żywienia - praca przy odczynnikach chemicznych związków nieorganicznych i organicznych dopuszczonych do powszechnego stosowania, a wykorzystywanych na zajęciach dydaktycznych, praca z materiałem pochodzenia zwierzęcego, drobnoustroje, kwasy i zasady organiczne, kwasy i zasady nieorganiczne.
 1. Doktorant wykonuje nieodpłatnie badanie lekarskie, na podstawie skierowania, w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie lub w innej wyznaczonej jednostce.
 2. Aktualny wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które w danym roku kalendarzowym wykonują badania lekarskie doktorantów zamieszcza na stronie internetowej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie oraz Szkoła Doktorska UR http://www.womp-rzeszow.ires.pl/11336/11336/
 3. Zakres badania lekarskiego oraz termin kolejnego badania określa lekarz, w oparciu o dane zawarte w skierowaniu.
 4. Badanie lekarskie kończy się wydaniem zaświadczenia.
 5. Doktorant dostarcza zaświadczenie lekarskie do sekretariatu Szkoły Doktorskiej UR w terminie określonym przez kierownika sekretariatu.