Zasady ubezpieczenie zdrowotnego doktorantów przez Uniwersytet Rzeszowskim dostępne na stronie: http://nowa.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/ubezpieczenia/ubezpieczenia-zdrowotne