Informacje na temat kredytów studenckich ( również dla doktorantów) dostępne na stronie: http://nowa.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/kredyty-dla-studentow