Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Rekrutacja na studia podyplomowe "Nauczanie plastyki w szkole"

STUDIA PODYPLOMOWE

NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOLE

Wydział

Wydział Pedagogiczny i Wydział Sztuki

Jednostka prowadząca studia

Wydział Pedagogiczny

Adres

35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24

Telefon kontaktowy/Fax

608 443 859

E-mail

asteliga@interia.pl

Osoba do kontaktu

dr Anna Steliga

Kierownik studiów podyplomowych

dr Anna Steliga

Opis studiów

Kształcenie przygotowujące do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela plastyki w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 131).

 

Przedmiot

W

Ćw.

ECTS

Podstawy historii sztuki

40

 

5

Podstawy sztuki współczesnej

20

 

3

Metody animacji i promocji sztuki

20

 

1

Analiza dzieła plastycznego

 

20

3

Metodyka edukacji plastycznej

20

40

5

Struktury  wizualne

 

20

3

Warsztaty artystyczne w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki

 

120

11

Elementy projektowania graficznego

 

20

5

Technologie informacyjne i multimedialne

 

20

3

Projekty twórcze

20

 

3

Praktyka (60 godz. )

 

 

3

RAZEM

120

240

45

 

Punkty ECTS

45

Liczba semestrów studiów/kursu

3

Opłata za studia/kurs

4 800 zł ( 1 600 zł za semestr)

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów wyższych II stopnia oraz posiadanie udokumentowanego przygotowania pedagogicznego.

Zasady rekrutacji

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów.

Limit przyjęć

bez limitu

Termin składania dokumentów

Wrzesień/październik 2017 (podczas spotkania organizacyjnego)

Początek studiów

październik 2017

Terminy zajęć

zjazdy sobotnio – niedzielne średnio 2 razy w miesiącu

Wymagane dokumenty

1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)                                                                         2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne (dla osób, które nie ukończyły studiów na  kierunku nauczycielskim, oryginał do wglądu)

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zostanie przygotowany do nauczania plastyki w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem tych w zakresie:

  1. przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności w zakresie nauczania plastyki;
  2. diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. uczniów uzdolnionych, niedostosowanych społecznie,

 z niepowodzeniami szkolnymi);

  1. realizacji procesu kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczej i artystycznej;
  2. projektowania, realizacji i ewaluacji programów nauczania plastyki;
  3. sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i multimediami, w tym kształtowania umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych;
  4. podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego kulturalnego.

 

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow