Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Malarstwo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

1.    Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Sztuki UR,  Zakład Malarstwa

2.    Nazwa studiów podyplomowych:   MALARSTWO

3.    Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry październik 2015 – luty 2017

4.    Ogólne założenia:

Studia podyplomowe - MALARSTWO, są ofertą edukacyjną skierowaną do osób, które są absolwentami studiów licencjackich, magisterskich różnych specjalności ( nie tylko artystycznych), które mają potrzebę poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie sztuk plastycznych.

   

     Program studiów realizuje trzy etapy myślenia o obrazie :

klasyczny --- który wykorzystuje i pogłębia naturalne zdolności do obserwacji przedmiotu, gdzie obserwacja i analiza natury leży u podstaw decyzji malarskich

ekspresyjny --- gdzie forma plastyczna wyrasta z indywidualnego przeżycia, emocji i bazuje na autonomicznym geście malarskim oraz indywidualnym przetworzeniu kształtów.  Mocny nacisk kładziony jest tu na wyzwalaniu potrzeby autokreacji, uwalnianiu i wypracowywaniu własnego środka wypowiedzi.

projektowy --- wykorzystujący zdobyte umiejętności malarskie i rysunkowe do tworzenia aranżowanych całości wizualnych o cechach użytkowych a także w odniesieniu do przestrzeni otoczenia 

Każda z tych form realizowana jest w oparciu o specyfikę mediów dla danego zadania z uwzględnieniem możliwości poszczególnych technik malarskich i rysunkowych.

Całość działań warsztatowych odbywa się przy świadomości dotychczasowych osiągnięć w dziedzinach wizualnych w tym malarskich w szczególności, których poznanie jest jednym z celów edukacyjnych.

Program studiów zawiera przedmioty poszerzające wiedzę i świadomość dokonań w dziedzinie malarstwa w przeszłości, oraz przedmioty pokazujące rolę obrazu w przestrzeni otwartej, jako przejawu myśli artystycznej, skierowanej do szerokiego kręgu odbiorców.  Oferta edukacyjna dotyczy również podstawowych zagadnień prawa autorskiego, a także kształcenia umiejętności autoprezentacji.

 

PUNKTACJA ECTS

5.    Ogólna liczba punktów ECTS: 36 punktów

6.    Ogólna liczba godzin dydaktycznych:  330 godzin

7.    Wykaz modułów przedmiotowych (przedmiotów):

 

Nazwa przedmiotu

Liczba pkt. ECTS

1. Malarstwo

9

2. Projektowanie form malarskich

7

3. Historia malarstwa

6

4. Działania w przestrzeni otwartej

2

5. Rysunek

5

6. Autoprezentacja. Prawo autorskie

1

7. Pracownia dyplomowa

6

 

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

 

 

PRZEDMIOT

Forma

zaliczenia

Forma zajęć

Semestr

I

II

III

w

ćw.

w

ćw.

ECTS

w

ćw.

ECTS

w

ćw.

ECTS

1. Malarstwo

zal z oc

 

 

ćw.

 

45

4

 

45

5

 

 

 

2. Projektowanie form malarskich

zal z oc

 

 

ćw.

 

 

 

 

30

3

 

30

4

3. Historia malarstwa

zal z oc

 

w

 

15

 

3

15

 

3

 

 

 

4. Działania w przestrzeni otwartej

zal

 

 

ćw.

 

 

 

 

15

2

 

 

 

5. Rysunek

zal z oc

 

 

ćw.

 

60

5

 

 

 

 

 

 

6. Autoprezentacja. Prawo autorskie

zal

 

w

 

 

 

 

 

 

 

5

10

1

7. Pracownia dyplomowa

zal z oc

 

 

ćw.

 

 

 

 

 

 

 

60

6

RAZEM godzin dydaktycznych

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Obsada kadrowa – Studia podyplomowe MALARSTWO

Prof. UR Dorota Sankowska

Prof. UR Antoni Nikiel

Prof. UR Marek Olszyński

Prof. UR Marek Pokrywka

Prof. UR Jarosław Sankowski

Dr  Jacek Balicki

Mgr Tomasz Kisiel

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zaliczenie poszczególnych semestrów studiów, przygotowanie cyklu prac malarskich – będących artystyczną pracą dyplomową.       Uzyskanie pozytywnej oceny podczas obrony pracy dyplomowej.

  1. Wymagania wstępne dla kandydatów: ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
  2. Wymagane dokumenty:
  • Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej UR:  http://www.ur.edu.pl/rekrutacja/podyplomowe),
  • Dwa zdjęcia (do teczek osobowych),
  • Kserokopia dowodu osobistego,
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

W przypadku braku odpisu dyplomu zaświadczenie z uczelni o uzyskanym tytule zawodowym wraz z numerem dyplomu i datą obrony.

 

 

 Rekrutacja na studia od  1 czerwca do 30 września 2015

Liczba miejsc ograniczona

 

Dokumenty należy składać na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Al. mjr. W. Kopisto 2a,   35-315 Rzeszów w pokoju nr 37

Osoba do kontaktu mgr Dorota Rączka-Laska, (tel. 017 872 1174),    email : drlaska@ur.edu.pl,

 

 

 

Pliki do pobrania:
plakat2.png (4,55 MB)

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow