Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zasady dyplomowania

WYDZIAŁ SZTUKI

TERMINY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

- 20 czerwca 2016

- 21 czerwca 2016

- 24 czerwca 2016

- 07 lipca 2016

- 08 lipca 2016

- 12 lipca 2016

- 13 lipca 2016

- 14 lipca 2016

- 01 września 2016

- 02 września 2016

- 21 września 2016

- 22 września 2016

Absolwenci  roku ak. 2015/2016 – 82 osoby

- Sztuki wizualne 3l. -  I stopień  ( 22 + 3 niestacjon.) – 25 osób

- Sztuki wizualne 2l. -  II stopień – 27 osób

- Grafika 5 l. jednolita magisterska – 28 osób

- Grafika 2l – II stopień – 2 osoby

 

Materiały do pobrania

 

ZASADY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Kierunek : Sztuki wizualne
Kierunek: Grafika

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przedmiotów objętych planem studiów i zaliczenie  praktyki zawodowej oraz pleneru  i co najmniej dostateczna ocena z pracy dyplomowej.

2. Indeks powinien być złożony niezwłocznie po uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów,
na tyle wcześnie, aby umożliwić zaliczenie ostatniego semestru roku akademickiego studiów
i obliczenie średniej arytmetycznej ocen do obrony (2 tygodnie przed terminem obrony).

3. Oceny pracy licencjackiej oraz dyplomu artystycznego licencjackiego dokonuje dwóch promotorów i jeden recenzent, natomiast oceny pracy magisterskiej oraz dyplomu artystycznego magisterskiego dokonuje dwóch promotorów i dwóch recenzentów. Jeżeli praca magisterska jest pisana pod kierunkiem promotora z tytułem naukowym – doktor, wówczas recenzentem powinna być osoba posiadająca tytuł doktora habilitowanego. Takie same zasady obowiązują
w przypadku wyboru recenzenta pracy artystycznej.

3a. Prace dyplomowe – magisterskie/licencjackie teoretyczne należy składać w dziekanacie
w postaci wydruku na papierze w ilości 3 egzemplarze trwale oprawione (oprawione introligatorsko, zbindowane) oraz w wersji elektronicznej, w programie word (3 x CD/DVD). Przed złożeniem pracy w dziekanacie należy uzyskać akceptację promotora,
co wyrażone jest złożeniem podpisu przez promotora na stronie tytułowej pracy. Prace w wersji elektronicznej również muszą być podpisane przez promotora.  Wersja elektroniczna pracy teoretycznej winna być włożona w kopertę, a ta  przyklejona do oprawy pracy.

3b. Egzemplarz folderu (w przypadku dyplomu artystycznego licencjackiego) oraz katalogu
(w przypadku dyplomu artystycznego magisterskiego) wraz z wersją elektroniczną (CD/DVD)
i pracą teoretyczną należy składać w dziekanacie na dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym. Wersja elektroniczna pracy artystycznej również musi być podpisana przez promotora.

Stronę merytoryczną i formalną zarówno folderu jak i katalogu nadzoruje i akceptuje promotor danego dyplomu artystycznego. Praca dyplomowa artystyczna musi posiadać określony tytuł.

3c. Folder powinien zawierać podstawowe dane dotyczące licencjackiego dyplomu artystycznego i reprodukcje pracy dyplomowej artystycznej. Katalog powinien zawierać autokomentarz do własnej pracy artystycznej i reprodukcje pracy dyplomowej oraz
w uzasadnionych przypadkach (za zgodą promotora) inne prace artystyczne dyplomanta.

4. Równocześnie należy dokonać opłaty za dyplom w wysokości 60 zł  lub 100 zł
( 100 zł w przypadku ubiegania się o dyplom z odpisem w języku obcym) dokonanej na indywidualne subkonto, które pobiera się po zalogowaniu w systemie Uczelnia 10
Do dyplomu należy również dołączyć 4 lub 5  szt. ( z odpisem w języku obcym)   zdjęć  
o wymiarze 4,5x6,5 cm. Potwierdzenie wpłaty za dyplom należy przedstawić w dziekanacie w dniu rejestracji pracy licencjackiej/magisterskiej.

Nie wywiązanie się z wszystkich w/w zobowiązań będzie skutkowało nie dopuszczeniem do egzaminu licencjackiego/magisterskiego.

5. Przedkładając pracę dyplomową, student składa oświadczenie o autorstwie pracy zarówno teoretycznej, jak i artystycznej, zawierające klauzulę dotyczącą konsekwencji wynikających
z przypisania sobie przez studenta autorstwa cudzej pracy (jej fragmentu) lub cudzych wyników badawczych czy koncepcji.

6. Składane w dziekanacie prace (teoretyczne i artystyczne w wersji papierowej
i elektronicznej)  muszą być zaopatrzone metryczkami opisowymi (pliki do pobrania).

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow