Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

KURS PRZYGOTOWUJĄCY NA WYŻSZE STUDIA ARTYSTYCZNE

KURS PRZYGOTOWUJĄCY NA WYŻSZE STUDIA ARTYSTYCZNE

startujemy już dnia 22.03.2014 roku

            Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia artystyczne oraz artystyczno-techniczne. Ma charakter kursu praktycznego oferującego podniesienie umiejętności artystycznych oraz zapoznanie słuchaczy z elementami wiedzy na temat historii i teorii sztuki. 

            W swym zakresie obejmuje dwie kategorie przedmiotów: 

A. Grupę przedmiotów podstawowych 
            Rysunek
Program przedmiotu obejmuje studium rysunkowe postaci ludzkiej – półaktu, aktu. Uczy obserwacji poprawnych proporcji ludzkiego ciała, charakterystyki ruchu modela, umiejętność operowania kształtem i iluzją formy, kompozycji na płaszczyźnie, określania kierunków, budowania cech ekspresji rysunkowej.
Nauka posługiwania się podstawowymi technikami rysunkowymi: rysunek ołówkiem, węglem, rysunek tuszem
            Malarstwo
Zajęcia malarstwa mają na celu rozwijanie umiejętności obserwacji świata widzialnego. Malarstwo w tradycyjnej swojej postaci jest sposobem utrwalania natury, jako studium przedmiotu (np. martwa natura, postać, człowieka, pejzaż). Zajęcia kursu opierać się będą na takiej właśnie zasadzie obserwowania natury. Kurs przygotuje również uczestnika pod względem warsztatowym do przygotowania i realizacji dzieł malarskich w podstawowych technikach (malarstwo olejne, akrylowe, akwarela). Rezultaty i umiejętności zdobyte na kursie przydatne będą przy wszelkich egzaminach wstępnych na uczelnie artystyczne, a także jako, sprawdzian własnych zdolności w tej dziedzinie sztuk plastycznych.

            Kompozycja
Przedmiot ten swoimi programem odpowie na podstawowe pytanie: Co to jest kompozycja plastyczna? Słuchacz pozna ogólne zasady poprawnego komponowania, rodzaje schematów kompozycyjnych. Realizowane zagadnienia dotyczą konkretnych problemów projektowych, np. projekt przedmiotu, projekt przestrzeni wyobrażonej, jak za pomocą środków plastycznych zilustrować pojęcie, zjawisko niematerialne, itp. Uczy i rozwija myślenie abstrakcyjne, poprzez ćwiczenia praktyczne, korektę koncepcji danych rozwiązań plastycznych. 

 

oraz 

B. Grupę przedmiotów specjalistycznych
które oferują w swym programie realizację ćwiczeń bezpośrednio nakierowanych na przykładowe zadania egzaminacyjne na poszczególne typy
i kierunki studiów /np. grafika, rzeźba, malarstwo, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, architektura, wzornictwo przemysłowe/
            Rysunek projektowy
Przedmiot ten realizuje ćwiczenia w kontekście rysunku projektowego, rysunku perspektywicznego, architektonicznego, dokumentacyjnego. Przygotowuje bezpośrednio do realizacji zadań egzaminacyjnych na kierunki studiów architektonicznych, wzornictwa przemysłowego. 
            Rzeźba i modelowanie brył
Realizacja ćwiczeń z zakresu rzeźby pełnej, płaskorzeźby, modelowania w glinie. Realizacja zadań związanych z zagadnieniami bryły i przestrzeni poprzez ćwiczenia takie jak: studium głowy, popiersia, projektowanie kompozycji przestrzennych, wykonywanie zaprojektowanych przedmiotów - makiet. 
            Wiedza o sztuce
Seria wykładów na temat dziejów sztuki w tym sztuki współczesnej; kierunki, style, tendencje, wielkie dzieła, wielcy artyści, artefakty sztuki najnowszej.
                Podstawy grafiki warsztatowej
Praktyczne poznanie klasycznych technik graficznych; wklęsłodruk, wypukłodruk, druk płaski. Pełen cykl technologii technik od projektu po oryginalną odbitkę graficzną.
 


Nabór kandydatów na kurs prowadzony jest według zasady kolejności zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.
Nabór trwa do dnia 19.03.2014r. 

Kandydat na kurs składa:
1) podanie o przyjęcie na kurs 
2) kserokopię (potwierdzoną przez UR za zgodność z oryginałem) dowodu osobistego 
3) 1 zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)
4) deklarację wyboru przedmiotów

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na kurs, kandydat staje się słuchaczem. 
 

Kandydat składa komplet dokumentów w Dziekanacie Wydziału Sztuki UR 
Adres: Al. mjr W. Kopisto 2a, 35-315 Rzeszów 
POKÓJ 37 – w godz. 9.00 – 15.00 (poniedziałek – piątek).

Osoba do kontaktu: Mgr Anna Dudzińska – tel. 17 872 2034; 1276

Istnieje możliwość indywidualnej kompozycji przedmiotów kursu z tym iż zestaw przedmiotów podstawowych traktowany jest jako baza kursu i stanowi nierozerwalną jej podstawę.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele wg. ustalonego harmonogramu.

Kurs jest płatny.

Słuchacz kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu po spełnieniu jego warunków. Każdemu przedmiotowi przyporządkowana jest określona liczba ECTS, warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie minimum 5 pkt. ECTS.

Pliki do pobrania:
PODANIE_KURS.pdf (357,26 KB)

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow