Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Interesariusze zewnętrzni - Spotkanie 14.05.2014 r.

W dniu 14 maja 2014 r. na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się pierwsze zorganizowane wspólnie przez  Zespół Dziekański Wydziału, Zespół ds.  Zapewniania Jakości Kształcenia
i Radę Programową  spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi.

Swoją obecnością zaszczycili Wydział przedstawiciele instytucji takich jak:  
Drukarnia „EUROPRINT” w Rzeszowie   Pan Marek Szela,
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Pan Paweł Stawarz, Osiedlowy Dom Kultury  w Rzeszowie Pani Urszula Szpila,
Osiedlowy Domy Kultury w Rzeszowie  Pani Anna Małecka,
„Studio Reklamy 24” ze Strzyżowa Pan Adrian Wilk,
 Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Pan Piotr Rędziniak,
Galeria  Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy  Pan Ryszard Kucab, 
Miejski Dom Kultury w Rzeszowie Pani Anna Mróz,
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie Pani  Małgorzata Hołowińska , 
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Pani Agnieszka Wajda,
Uniwersytecki Teatr „ Scena Propozycji”  Pan Janusz Pokrywka, na co dzień pracownik dydaktyczny Zakładu Kształtowania Przestrzeni Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Na przesłane zaproszenie odpowiedział listownie usprawiedliwiając swoją nieobecność  także Pan Jacek Gut, właściciel „HYGINUSARS”. Ideę takiego spotkania uważa za niezwykle cenną i zapewnił,
iż w kolejnym takim spotkaniu weźmie udział.

W spotkaniu wzięli udział także studenci – przedstawiciele Wydziałowych Zespołów, samorządu studentów Wydziału Sztuki i koła naukowego „RAZEM”.

Celem spotkania było zapoznanie się z opinią i sugestiami co do posiadanych umiejętności i kompetencji naszych studentów i absolwentów, którzy odbywają bądź będą
w przyszłości odbywać praktyki zawodowe oraz znajdują miejsca pracy w różnych instytucjach.

Przybyłych gości powitał Dziekan Wydziału Sztuki, dr hab. Józef Jerzy Kierski, prof. UR.

Na wstępie została dokonana przez Pana Dziekana krótka prezentacja Wydziału
z zaznaczeniem, że od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014 ziściły się starania władz Wydziału, którymi była zmiana siedziby. I tak z Krasnego Wydział przeniósł się do kampusu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy Alei mjr W. Kopisto. Dzięki temu znaczącej poprawie uległy warunki kształcenia studentów.

Następnie został wyświetlony krótki film, wykonany przez studentów Wydziału w jednej
z pracowni multimedialnych prezentujący Wydział Sztuki między innymi ofertę kształcenia
i zakres działalności w poszczególnych pracowniach.

Kolejnym mówcą był Pan Prodziekan ds. dydaktycznych dr Paweł Bińczycki.
Przedstawił najnowsze założenia w tworzeniu koncepcji kształcenia na uczelniach wyższych w odniesieniu do Krajowych Ram Kwalifikacji oraz rolę i funkcję interesariuszy zewnętrznych w tym procesie. Zaprezentował i omówił programy kształcenia dla obydwu prowadzonych przez Wydział kierunków: grafika i sztuki wizualne (do niedawna istniejący pod nazwą edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Prodziekan Bińczycki zapoznał zebranych z założonymi dla kierunków kierunkowymi efektami kształcenia.
Doktor Paweł Bińczycki wyjaśnił także funkcjonowanie i zasady przypisywania dla poszczególnych przedmiotów bardzo ważnych ze względu na mobilność studentów punktów ECTS.

Po zakończonej prezentacji programów kształcenia Dziekan Wydziału  zwrócił się z prośbą do gości, aby podzielili  się  swoimi spostrzeżeniami i uwagami. W szczególności interesowała nas ocena  posiadanych przez studentów i absolwentów  umiejętności, tak istotnych dla   funkcjonowania  na bardzo trudnym rynku pracy.

W tym momencie rozpoczęła się dyskusja. Cenne wskazówki interesariuszy dotyczyły realizacji praktyk zawodowych. Padło wręcz smutne stwierdzenie, że cyt.: „ instytucja praktyki zawodowej jest zbyt luźno traktowana przez studentów”, problem ten dotyczy wszystkich studentów bez względu na wydział na jakim studiują.  Zwrócono uwagę na kwestie: jasnego określenia celu praktyki, oceniania i sposobu zaliczania tych praktyk, sposobu prowadzenia dokumentacji odbywanej praktyki, ochrony danych osobowych (udostępnianie dokumentów studentom), kontaktów z opiekunami praktyk, monitoringu obecności na praktykach, a także finansowania opiekunów praktyk. Cenną uwagą  było także stwierdzenie,  aby wypracować skuteczne mechanizmy do realizacji kształcenia praktycznego tak by kształcić studentów kreatywnych, spełniających się zarówno jako artyści  
i jako  pracownicy oraz jako artyści  i pracodawcy.

Wszyscy goście wyrazili chęć długofalowej współpracy z Wydziałem Sztuki poprzez podpisanie  dwustronnych porozumień co do zasad współpracy  ze szczególnym uwzględnieniem przyjmowania studentów na praktyki zawodowe.

Konkluzją dyskusji było stwierdzenie, że nasi studenci są ludźmi obdarzonymi ogromnymi uzdolnieniami, wręcz są to cyt. „osobowości specyficzne”, dlatego w interesie obydwu stron tj. uczelni, która kształci młodych ludzi, jak i pracodawców, którzy zatrudniają tych wykształconych ludzi jest to, aby zdobywali wiedzę i nabywali umiejętności przydatne
i praktyczne. Aby czas spędzony na nauce nie był czasem straconym.

Na zakończenie spotkania Dziekan podziękował wszystkim za przybycie, podzielenie się ważnymi spostrzeżeniami oraz zaprosił na kolejne spotkanie, które będzie mieć miejsce na początku nowego roku akademickiego 2014/2015..

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow