Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Malarstwo

Malarstwo

Grafika Warsztatowa

Grafika Warsztatowa

Grafika Projektowa

Grafika Projektowa

Rysunek

Rysunek

Rzeźba

Rzeźba

Rekrutcja na studia 201711.05.2017 09:21

KONTAKT DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Al. mjr. W. Kopisto 2A
35-315 Rzeszów
pok. 43 (parter)

(+048) 17872 1154
(+048) 17872 1174

rekrutacja.ws@ur.edu.pl
ispk@ur.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW:

poniedziałek- godz. 10,00-14,00 i 15:30-16,30

wtorek – godz. 14:30 – 16:30

środa – godz. 10:00 - 14:00

czwartek – godz. 10:00 - 14:00 i 15:30 - 16:30

piątek – godz. 11:00-15:00

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ PLIKI DO POBRANIA:
http://www.ur.edu.pl/wydzialy/sztuki/aktualnosci/25596,harmonogram-rekrutacji-na-rok-akademicki-20172018.html

SERWIS REKRUTACYJNY Uniwersytetu Rzeszowskiego
https://irk.ur.edu.pl/WR/

................................................
KIERUNKI STUDIÓW OFEROWANE NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO:

SZTUKI WIZUALNE (studia stacjonarne)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA / TRZYLETNIE LICENCJACKIE/
SPECJALNOŚCI:

> MALARSTWO I TECHNIKI MALARSKIE
> KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI I DESIGN
> RYSUNEK
> GRAFIKA KOMPUTEROWA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA / DWULETNIE MAGISTERSKIE /
SPECJALNOŚCI:

> MALARSTWO I TECHNIKI MALARSKIE
> KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI I DESIGN
> RYSUNEK
> GRAFIKA PROJEKTOWA I WARSZTATOWA

PROFIL STUDIÓW: OGÓLNOAKADEMICKI
Tytuły zawodowe uzyskiwane przez absolwenta:
licencjat – po trzech latach studiów pierwszego stopnia
magister sztuki – po dwóch latach studiów drugiego stopnia

..........................................

SZTUKI WIZUALNE to kierunek przeznaczony dla uzdolnionej artystycznie mło-dzieży i osób dojrzałych (zarówno z Polski, jak i z zagranicy), pragnących nabyć wiedzę z historii sztuki, teorii sztuki i strategii artystycznych oraz praktyczne umiejętności plastyczne w najważniejszych dziedzinach plastycznych, takich jak:
- malarstwo sztalugowe i monumentalne,
- klasyczne technologie i techniki malarskie oraz renowacja dzieł malarskich,
- techniki ceramiczne i rzeźbiarskie,
- wzornictwo i projektowanie przestrzenne,
- rysunek akademicki z natury (studium z modela/aktu) i tzw. rysu-nek artystyczny – w klasycznych technikach rysunkowych, jak i komputero-wych,
- film, fotografia, animacja (artystyczna i projektowa),
- techniki grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej,
- projektowanie graficzne.

Na wszystkich specjalnościach dyplomowych kierunku sztuki wizualne szczególną wagę przywiązuje się do nowoczesnych technologii, technik cy-frowych oraz multimediów. Ich opanowanie wraz z technikami tradycyjnymi gwarantuje naszym absolwentom szerokie kompetencje artystyczne oraz gwarantuje znalezienie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Niewątpliwym atutem kierunku sztuki wizualne jest możliwość indywidual-nego, zgodnego ze swoimi zainteresowaniami, wyboru pracowni dyplomowej, zarówno w ramach studiów licencjackich, jak i magisterskich.

.........................................
GRAFIKA (studia stacjonarne)

STUDIA JEDNOLITE / PIĘCIOLETNIE MAGISTERSKIE /
PROFIL STUDIÓW: OGÓLNOAKADEMICKI

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister sztuki


GRAFIKA jest kierunkiem przeznaczonym dla uzdolnionych plastycznie osób, zarówno z kraju, jak i zagranicy.
Studia oferują wiedzę z historii i teorii sztuki oraz strategii artystycznych.
Studenci nabywają również umiejętności w dziedzinach plastycznych związa-nych z szeroko pojętą grafiką warsztatową (zarówno techniki klasyczne, jak i cyfrowe) oraz projektowaniem graficznym (grafika 2D i 3D, projektowanie dla Internetu, animacja, techniki manualne). Zapoznają się z zasadami typografii, edytorstwa i przygotowania projektów do druku. Projektują identyfikacje wi-zualne i plakaty, tworzą ilustracje.
Kolejnym obszarem twórczym jest fotografia analogowa i cyfrowa a także techniki multimedialne i filmowe.
Kwalifikacje artysty grafika wraz z umiejętnością wykorzystania wiedzy i do-świadczeń z obszaru sztuk pięknych, są niezwykle przydatne w pracy profe-sjonalnego designera-projektanta i artysty grafika.
Pięcioletnia edukacja artystyczna na kierunku grafika przygotowuje absol-wentów do pracy w agencjach reklamowych, wydawnictwach, galeriach sztu-ki, instytucjach kulturalnych oraz do indywidualnej działalności projektowej i artystycznej w zakresie projektowania graficznego, projektowania 3D i grafiki warsztatowej. Studenci tego kierunku realizują tzw. podwójny dyplom magi-sterski: zazwyczaj z zakresu 1) szeroko pojętej grafiki warsztatowej (do wybo-ru: w pracowni druku cyfrowego, wypukłego, wklęsłego lub płaskiego) oraz 2) w jednej z pracowni grafiki projektowej.

.................................

EGZAMIN PRAKTYCZNY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

- rysunek (studium postaci z natury na kartonie o formacie 100 × 70 cm),
- do wyboru: malarstwo (studium martwej natury na podobraziu malarskim w technice akrylowej, temperowej czy olejnej) lub rzeźba w glinie (studium głowy).
- zadanie kompozycyjno-projektowe, sprawdzające umiejętności manualnego (bez użycia komputera) tworzenia znaku graficznego.


Wszystkim kandydatom na studia artystyczne na naszym Wydziale życzymy realizacji marzeń związanych ze sztuką oraz bardzo dobrych wyników egzami-nów wstępnych.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow