Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Projekt - Studencie do dzieła! - nowe kwalifikacje szansą na sukces

 

Nazwa projektu: Studencie do dzieła ! - nowe kwalifikacje szansą na sukces

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K075/16

Numer umowy: POWR.03.01.00-00-K075/16-00

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu : 573 687,50  PLN

Wkład EFS: 483 503,83 PLN

 

Projekt  „Studencie do dzieła ! - nowe kwalifikacje szansą na sukces ” współfinansowany jest z Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, językowych, w zakresie przedsiębiorczości 90 (54K) studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia ostatnich czterech semestrów kierunków Socjologia i Praca Socjalna Uniwersytetu Rzeszowskiego oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez realizację szkoleń certyfikowanych, zadań praktycznych w formie projektowej, wizyt studyjnych w okresie od 01.04.2017r. do 30.09.2019r.

 

Planowane efekty:

·         Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 90 osób,

·         Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 40 osób,

·         Liczba osób, które podniosły wiedzę nt. własnych kompetencji w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 90 osób,

·         Liczba osób, które podniosły kompetencje zawodowe oraz zarządzania projektami w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 90 osób,

·         Liczba osób, które podniosły kompetencje komunikacyjne w ramach działań uczelni wspartych z EFS- 90 osób,

·         Liczba osób, które podniosły kompetencje językowe w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 90 osób,

·         Liczba osób, które podniosły wiedzę z zakresu oczekiwań pracodawców i rynku pracy poprzez udział w wizytach studyjnych w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 90 osób,

·         Liczba osób, które podniosły kompetencje z zakresu pracy projektowej w grupach projektowych w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 90 osób.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte rezultaty nabycia przez 90 studentów UR kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Efekty zostaną osiągnięte dzięki wdrożonym formom wsparcia. UR będzie kontynuował badanie kompetencji swoich studentów i będzie w bieżącym kontakcie z otoczeniem biznesu w celu dostosowania oferty studiów do potrzeb rynku pracy.

Zakres wsparcia projektowego będzie prowadził do uzyskania przez Studenta/tkę (zgodnie z wynikami przeprowadzonego bilansu kompetencji) brakujących, niezbędnych na rynku pracy kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz zarządzania projektami, interpersonalnych (certyfikowane szkolenie coachingu) i językowych (j. angielski specjalistyczny zakończony egzaminem TOIEC) oraz w zakresie przedsiębiorczości (praca projektowa w zespołach).

W trakcie realizacji projektu zapewnione będzie równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby nie dyskryminować i nie faworyzować żadnej z grup. Trenerzy prowadzący zajęcia będą zwracać uwagę na nie dominowanie żadnej płci. Sale szkoleniowe, jak i infrastruktura sanitarna będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Więcje informacji w załączniku.

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow