Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Instytut Historii

 

 

 

Zdzisław Budzyński 

(ur. 15 listopada 1952 r., w Lusławicach k. Tarnowa)

 

      

 

                                      

                                                                                                          

 

 

                           

                                                                                                        

-dr hab., obecnie prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu.

-Studia z zakresu historii odbywał w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademia Pedagogiczna) w Krakowie) a filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

-Praca magisterska pt. Bracia Polscy (arianie) w Małopolsce (1976) pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Przybosia. Asystent w Stacji Naukowej PTH w Przemyślu. Doktorat pt. Dzieje opieki społecznej w ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI-XVIII w.  (1981), habilitacja pt. Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII w. (1993), w zakresie nauk historycznych (historia nowożytna).

-Staże zagraniczne, głównie za pośrednictwem Polskiej Akademii Nauk, od 1979 r., w tym kilka paromiesięcznych na Ukrainie (kwerenda zasobów archiwów i bibliotek lwowskich oraz innych). Od 1980 r. adiunkt WSP w Rzeszowie, od 1994 - profesor, od 2001 - prof. UR. Kierownik Zakładu Statystyki i Demografii Historycznej oraz Pracowni Kartografii Historycznej. Członek Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w l. 2004-2006. Prorektor PWSZ w Przemyślu.

-Kierownik kilku grantów KBN, w tym zespołu przygotowującego elektroniczny Atlas dziejów Polski południowo-wschodniej przed 1939 r. (I etap: 1999-2001).

-Przewodniczący Komisji Polsko-Ukraińskiej Komitetu Nauk Historycznych PAN od 1998 r. Członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Członek Rad Programowych kilku instytucji naukowych w regionie Polski południowo-wschodniej (m.in. Muzeum Historyczne w Dukli, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu) Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (od 1993 r.).Redaktor wydawnictw naukowych, w tym Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego (seria historyczna) i Rocznika Przemyskiego.

-Autor ok. 95 prac naukowych, w tym 11 książek, oraz ok. 150 prac popularnonaukowych. Specjalizacje badawcze: 1. statystyka i demografia Europy Środkowo-Wschodniej (dysertacja habilitacyja pt. Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII w., t. I-II, Przemyśl-Rzeszów 1993; Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, tom I: Statystyka etniczna i wyznaniowa, Przemyśl Rzeszów 2005; tom 2: Atlas geograficzno-historyczny), Przemyśl-Rzeszów 2005 (Przemyśl Rzeszów 2006; t. 3: Dzieje społeczne (w druku) oraz kilkanaście innych opracowań); 2. historia gospodarcza i historia ekonomii, w tym dzieje polskiego systemu podatkowego (6 wydawnictw źródłowych w serii Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej, t. I, cz. 1-4, t. II, cz. 1-2, Przemyśl Rzeszów 1997-2001); 3. historia społeczna (w tym organizcje pozarządowe, dzieje systemu opieki społecznej i zdrowotnej, 2 książki i kilkanaście artykułów, sprawozdań i raportów); 4. kartografia historyczna (atlas elektroniczny jw.); 5. informacja naukowa (Bibliografia dziejów Rusi Czerwonej 1340-1772, t. I, Rzeszów 1990, kolejne tomy wydane w wersji elektronicznej).

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow