Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

 

dr hab Paweł Sierżęga, prof. UR

 

e-mail: wiktorps@wp.pl

 

 

 

 

 

 

Urodzony 6 marca 1966 roku w Głogowie Małopolskim.

Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

W 1985 podjął studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.

W 1990 roku ukończył studia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

W 1993 roku został zatrudniony w Zakładzie Dydaktyki Historii w WSP w Rzeszowie, kierowanym przez prof. Alojzego Zieleckiego.

Po uzyskaniu stopnia doktora, 26 kwietnia 2001 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Historii WSP (obecnie Uniwersytet Rzeszowski).

Od 1 października 2005 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Historii Historiografii i Metodologii Historii kierowanym przez prof. dra hab. Jerzego Maternickiego.

W 2012 r. habilitował się na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

Od 2016 - 2019 roku kierownik Studiów Doktranckich z historii na WSH UR.

2019 – pełnomocnik Rektora UR ds. Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim

2019/2020 r. - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

Działaność naukowa

Od 2002 do 2006 roku był współsekretarzem Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w." kierowanego przez prof. dra hab. Jerzego Maternickiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego i prof. dra hab. Leonida Zaszkilniaka z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

 

Od 2006 roku współsekretarz Międzynarodowego Zespołu Badawczego" "Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku", kierowanego przez prof. dra hab. Jerzego Maternickiego i prof. dra hab. Leonida Zaszkilniaka.

 

Od 2010 roku jest sekretarzem sekcji historiograficznej działającej w ramach Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772-1918”, a od 2012 koordynuje jego prace. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Rzeszowie oraz Towarzystwa Badaczy i Miłośników Historii XIX wieku, afiliowanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie.

 

Od 2011 r. sekretarz Towarzystwa Historiograficznego, któremu przewodniczy prof. dr hab. Jerzy Maternicki; od 2014 prezes Towarzystwa Historiograficznego.  W latach 2012- 2015 kierownik Zakładu Historii Historiografii i Metodologii Historii IH UR.

 

 

Zainteresowania badawcze

Historia historiografii, myśl historyczna, biografistyka oraz kultura historyczna Polaków w XIX i XX wieku. 

 

Publikacje:

 

Obchody 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Galicji (1883 R.)Galicja i jej dziedzictwo, t. 17: Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2003; 

 

Kazimierz Tyszkowski (1894-1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011;

 

[Współred.]: z J. Maternickim i M. Hoszowską: Historia. Społeczeństwo. Wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003;

 

[Współred.]: z J. Pisulińską i L. Zaszkilniakiem, wstęp J. Maternicki, Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008;

 

[współred.]: z L. Zaszkilniakiem i J. Pisulińską, Історія-ментальність-ідентичність. Iсторична памʼять українців іпаляків у період формування національної свідомості в XIX  першій половині XX століття (Historia-mentalność-tożsamość. Pamięć historyczna Ukraińców i Polaków w okresie kształtowania się ich świadomości narodowej (wiek XIX i pierwsza połowa XX), t. IV, Wydawnictwo ПАІС, Lwów 2011;

 

[współred.]: z J. Maternickim i L. Zaszkilniakiem, Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

 

 [współred] z: Leonidem Zaszkilniakiem, Iсторія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету), за редакцією Леонида Зшкільняка та Павла Серженги, Wydawnictwo ПАІС, Львів 2015

 

[współred] z: Mariolą Hoszowską i Joanną Pisulińską, Historia. Ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,  Rzeszów 2016

 

[współred] z Leszkiem P. Słupeckim, Andrzejem Rozwałką, Michałem Dzikiem] Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, t. I., Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ss. 307.

 

[współred] z Agnieszka Kawalec, Szczepan Kozak, Jerzy Kuzicki, Ewelina Kawa „Galicja. Studia i Materiały” 2015- 2019, t. 1-5.

 

(31) [współred] z Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska, Leonid Zaszkilniak, Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiografii XIX-XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ss. 283.

 

(32) [współred] z Lidia Łazurko, Witalij Telwak, Спільна спадщиа. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці XIX i XX ст. (Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej i ukraińskiej myśli historycznej XIX i XX w., Wydawnictwo: Херсон Видавничий дім „Гельветика”, Drohobycz 2019, ss. 380.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow