Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

MAREK JAN OLBRYCHT

 

Kierownik Zakładu Historii Starożytnej i Orientalistyki, Uniwersytet Rzeszowski.

Studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ (1983-1989), na Uniwersytecie w Kolonii (Universität zu Köln, 1991/2).

Studia doktoranckie (wspierane przez stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) na Uniwersytecie Westfalijskim w Münster (Westfälische Wilhelms-Universität zu Münster) w latach 1993-1996 (pod kierunkiem prof. P. Funke).

1996 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Praca doktorska „Die politischen Beziehungen zwischen dem arsakidischen Iran und den Nomaden der eurasischen Steppen”, napisana na Uniwersytecie w Münster; obrona na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wydana w 1998 roku dzięki finansowemu wsparciu Uniwersytetu w Münster

Kariera zawodowa:

1998-2002 - adiunkt i wykładowca w Instytucie Filologii Orientalnej UJ, Kraków.

od 1999 do 2006 - adiunkt w Instytucie Archeologii UR

2005 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych (Rada Wydziału Historycznego UMK, Toruń).

2002-2003, 2010 - stypendysta Fundacji Humboldta w Niemczech (Münster).

Od 2006 - profesor w Instytucie Historii UR, założyciel i kierownik Zakładu Historii Starożytnej i Orientalistyki UR

2006-2007 - członek School of Oriental and African Studies, London.

2007-2009 Kierownik grantu N N108 1437 33 Iran w epoce hellenistyczno-partyjskiej i ludy stepowe centralnej Eurazji. Historia polityczna, wzajemne relacje kulturowe i dziedzictwo okresu.

2010 Założenie czasopisma naukowego ANABASIS. Studia Classica et Orientalia (w językach kongresowych). Tom I ukazał się w 2010 roku, tom 2 w 2011. Zob. strony:

https://sites.google.com/site/saenaanabasis/home

http://www.facebook.com/anabasis.edu?ref=pb

 

Konferencje naukowe:

Udział w ponad 50 konferencjach, w ostatnim czasie m.in.

Krakow, Konferencja Iranistyczna Societas Iranologica Europaea, wrzesień 2011 (Referat The Genealogy of Sasan and the Origins of the Sasanian Dynasty in Iran)

Teheran, Iran, Silk Road Conferencde, luty 2011 (Parthian Weapons)

Aszchabad, Turkmenistan, kwiecień 2011 (Parthian warfare)

Kazań, Rosja, Iran and the Classical World, wrzesien 2011 (Iranians in the Army of Alexander the Great)

Aszchabad, Turkmenistan, listopad 2011 (Parthian Strongholds in Turkmenistan)

Wieden, Austria, czerwiec 2012 (Arsacids, Sasan and the genealogy of the Sasanians)

Kilonia, Niemcy, czerwiec 2012 (Greeks in the Parthian Empire)

 

Zainteresowania badawcze:

Dzieje i kultura Iranu i Azji Środkowej (okres przedislamski); Relacje Grecji i Rzymu z Orientem; Aleksander Wielki i epoka hellenistyczna; Pont i stepy nadczarnomorskie (szczególnie Mithradates VI Eupator); dzieje sztuki wojennej; Strabon.

 

Granty:

Obecnie w Zakładzie Historii Starożytnej i Orientalistyki realizowane są następujące granty naukowe:

Grant NN108 205640 Sztuka wojenna w partyjskim Iranie (lata 2011-2013); kierownik MJ Olbrycht

Grant NN108 101340 (promotorski) Kawaleria perska w okresie wczesnosasanidzkim (224-379 po Chr.). Aspekty militarne i społeczne (lata 2011-2013). Grant wykonuje Robert S. Wójcikowski. Kierownik MJ Olbrycht

Grant: Sofene, Gordiene i Adiabene. Północnomezopotamskie regna minora na skrzyżowaniu kultur Wschodu i Zachodu, od 2012-2014 (http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-05-30-wyniki-konkursow; konkurs preludium 2, panel hs 3). Wykonawca grantu: dr Michał Marciak.

 

Publikacje:

Autor książek, ponad 50 artykułow naukowych oraz ok. 30 recenzji (po polsku, niemiecku, angielsku, rosyjsku i persku) publikowanych w USA, W. Brytanii, Niemczech, Iranie, Rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie, Chinach.

Publikacje naukowe dostępne online: http://rzeszow.academia.edu/MarekJanOlbrycht 

 

Nagrody:

25.05.2000 Nagroda Wissenschaftsverlage "VVF V. Florentz Verlag" und "TUDUV Verlagsgesellschaft" - Universität Münster, za książkę Parthia et ulteriores gentes;

2005 Nagroda MENIS za książkę Aleksander Wielki i świat irański;

2005 Nagroda Targów ATENA za najlepszą ksiązkę akademicką 2005 roku.

 

Należy do:

Societas Humboldtiana Polonorum, DAAD Alumni-Verein, European Society for Central Asian Studies, Polskie Towarzystwo Historyczne, Societas Europea Iranologica.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow